e‑Boks brukervilkår – privat

 1. Generelt
 2. Digital postkasse
 3. Digitale tjenester
 4. e‑Boks mobil
 5. Brukerstøtte

1. Generelt

1.1 Bruksområde

Disse brukervilkårene gjelder for bruk av e‑Boks' tjenester/produkter, hjemmesider, support, apper, sosiale medier og andre digitale plattformer, og for deltakelse i e‑Boks' brukerundersøkelser. Når du godtar brukervilkårene, godtar du også e‑Boks’ Personvernerklæring og Retningslinjer for informasjonskapsler.

1.2 Om e‑Boks

e‑Boks er en digital plattform som blant annet gir deg tilgang til digital post fra både offentlige myndigheter og private virksomheter.

e‑Boks gir deg tilgang til blant annet:

 • brev, meldinger, osv. (heretter «meldinger») fra private virksomheter og offentlige myndigheter
 • dine personlige arkiver i e‑Boks
 • å kommunisere direkte og sikkert med en registrert virksomhet
 • å signere avtaler digitalt
 • å når som helst bruke tjenestene og funksjonene som e‑Boks kan tilby i kraft av e‑Boks' samarbeid med tredjeparter

1.3 Ansvarsbegrensning

Med mindre noe annet følger av ufravikelig lovgivning, er e‑Boks ikke ansvarlig for løsningene som tilbys av e‑Boks, innholdet i meldinger, varsler eller for tap ved forsinkelse, manglende levering, feil levering, tap av data, IT-feil, virus, skade på utstyret ditt eller force majeure-lignende omstendigheter, uavhengig av om det bare gjelder e‑Boks. e‑Boks påtar seg intet ansvar for kontraktsbrudd, manglende ytelse eller manglende funksjonalitet. e‑Boks er videre ikke ansvarlig for eventuelle tap på bakgrunn av uberettet bruk, f.eks. hvis det er blitt gitt tilgang til andre å tilgå din digitale postkasse hos e‑Boks eller til din adgang til e‑Boks brukersupport, eller at du har unnlatt å underrette e‑Boks om uregelmessigheter eller misbruk eller mistanke herom. e‑Boks er ikke ansvarlig for tredjeparts tjenester der tilbydes via e‑Boks løsningen.

1.4 Inaktivitet og dødsfall

Ved dødsfall forbeholder e‑Boks seg retten til å slette den avdødes opplysninger hos e‑Boks etter perioden angitt i e‑Boks sin Personvernserklæring. Det samme gjelder dersom du ikke har vært innlogget i e‑Boks i løpet av perioden angitt i e‑Boks sin Personverserklæring.

1.5 Endringer i vilkårene

e‑Boks kan endre og oppdatere vilkårene på for www.e-boks.com/norge/nb, der de gjeldende vilkårene alltid vil være tilgjengelige. Ved vesentlige endringer vil det bli gitt et varsel via din e‑Boks, med minst én måneds varsel.

1.6 Rettigheter

Alt materiale i e‑Boks, for eksempel navn, logoer, varemerker, grafikk, tekster, ikoner, bilder, programvare osv., tilhører e‑Boks og samarbeidspartnere og er beskyttet av blant annet varemerke-, opphavsrett- og markedsføringslovgivning.

1.7 Lovvalg og verneting

Tvister om forhold som er regulert av disse vilkårene, skal avgjøres i samsvar med dansk lov i de danske domstolene.

1.8 Kontakt

e‑Boks kan kontaktes ved å gå inn på brukersupport.e-boks.no/hc/nn/requests/new.

2. Digital postkasse

I din digitale postkasse hos e‑Boks kan du få tilgang til post fra både offentlige myndigheter og private virksomheter.

2.1 Rettslig virkning

Meldingene du mottar via e‑Boks, vil du ikke motta via vanlig post. Meldinger mottatt i e‑Boks har samme juridiske virkning som om de hadde blitt mottatt med vanlig post, for eksempel når det gjelder betalings-, aksept- og klagefrister. Meldingene anses å ha ankommet deg når de er tilgjengelige for deg i e‑Boks.

2.2 Ansvar

Det er ditt ansvar å:

 • sjekke jevnlig om det er nye meldinger i din digitale postkasse hos e‑Boks
 • sikre at e‑Boks alltid har riktig e-postadresse og/eller mobilnummer hvis du ønsker å bli varslet om nye meldinger
 • umiddelbart endre passordet og varsle e‑Boks dersom du blir oppmerksom på eller mistenker uregelmessigheter eller misbruk av din digitale postkasse hos e‑Boks

Du er også ansvarlig for at innholdet du arkiverer i e‑Boks, er i samsvar med gjeldende lov.

2.3 Sletting

Hvis du sletter meldinger i e‑Boks, kan de ikke gjenopprettes. Du kan når som helst slette meldinger og dokumenter i den digitale postkassen hos e‑Boks. e‑Boks har ikke tilgang til innholdet i meldingene dine. e‑Boks forbeholder seg retten til å gjøre meldinger i din digitale postkasse hos e‑Boks utilgjengelig i tilfeller hvor e‑Boks er underlagt juridiske forpliktelser eller det har skjedd en feilaktig kompromittering av andres personopplysninger.

2.4 Avmelding

2.4.1 Frabe seg å motta meldinger fra en spesifikk avsender

Du kan når som helst frabe deg å motta meldinger fra en avsender i e‑Boks, med mindre du har inngått avtale med en avsender som krever at du har en digital postkasse hos e‑Boks, eller at avsenderen har juridisk myndighet til å sende deg e-post. Med 7 dagers varsel kan du avslutte registreringen av en privat avsender, inkludert forhåndsinstallerte registrerte private avsendere.

2.4.2 Avmelding av digital postkasse

Du kan når som helst avmelde deg eller slette den digitale postkassen din hos e‑Boks. e‑Boks vil imidlertid være forpliktet av disse vilkårene så lenge du bruker e‑Boks.

3. Digitale tjenester

e‑Boks gir deg tilgang til ulike digitale tjenester som du velger selv. Innholdet avhenger av hvem som leverer og administrerer den digitale tjenesten. De digitale tjenestene du velger, vil enten bli levert og administrert av e‑Boks eller av en tredjepart.

e‑Boks har rett til å forhåndsinstallere tjenester som ikke karakteriseres som kommersielle tjenester, og som e‑Boks mener er relevante for alle brukere. Du kan når som helst melde deg av disse tjenestene, se punkt 3.3.

3.1 Innhold i digitale tjenester

Innholdet som vises når du får tilgang til en digital tjeneste, kan bestemmes av tredjeparter. Når tredjeparter gjør innhold tilgjengelig gjennom en digital tjeneste, har ikke e‑Boks ansvar for innholdet i tjenesten.

3.2 Samtykke og verifisering

Ved å tilmeld deg digital tjeneste levert og administrert av en tredjepart, samtykker du til at e‑Boks kan utlevere informasjonen om deg som er nødvendig for at tredjeparten skal kunne verifisere deg. Du vil alltid bli opplyst om hvilken informasjon som utleveres når når du tilmelder deg en tjeneste. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å velge bort tjenesten. Les mer om å velge bort en tjeneste under.

3.3 Velge bort digitale tjenester og forhåndsinstallerte tjenester

Du står fritt til å velge bort tjenester i e‑Boks. Dette gjøres ved å slette den digitale tjenesten i innstillingene. Når du avmelder deg en digital tjeneste, betyr det ikke at du ikke har en brukerkonto hos tredjeparten lenger som leverer og administrerer tjenesten, og denne tredjeparten kan fortsatt ha registrert informasjon om deg. For å slette brukeren og/eller opplysningene dine hos en tredjepart må du derfor henvende deg direkte til den gjeldende tredjeparten. Sletting hos tredjeparter er ikke e‑Boks' ansvar.

4. e‑Boks Mobil

4.1 Bruksområde

e‑Boks gir virksomheten tilgang til e‑Boks Mobil via e‑Boks-appen (heretter «appen»). Det er ikke alle funksjoner fra e‑Boks som kan utføres i appen. For å få tilgang til disse funksjonene må du logge deg inn på e‑Boks i en nettleser. I appen kan du blant annet:

 • lese og administrere meldinger
 • lagre bilder fra kamera- eller bildearkivet ditt
 • be eller frabe seg mottakelse av post fra enkelte avsendere
 • redigere brukerprofil med e-post og mobilnummer

4.2 Bruksretten

Du får en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke appen på enhver smarttelefon eller nettbrett (iOS, Android eller Windows) du eier eller kontrollerer, innenfor rammen av disse vilkårene og den danske opphavsrettsloven. Du kan ikke distribuere appen eller gjøre den tilgjengelig over et nettverk. Du kan ikke leie ut, lease, låne ut, underlisensiere eller selge appen. Du kan ikke søke å utlede kildekoden, modifisere eller lage avledende verk (derivater) av appen. Ethvert brudd på disse bruksvilkårene og/eller brudd på dansk lov om opphavsrett vil automatisk oppheve retten din til å bruke appen i henhold til disse bruksvilkårene. I tillegg til å avslutte retten din til å bruke appen, kan ethvert brudd på disse bruksvilkårene og/eller brudd på dansk lov om opphavsrett føre til rettslige skritt mot deg. e‑Boks kan når som helst tilbakekalle eller endre retten din til å bruke appen i samsvar med disse bruksvilkårene.

4.3 Misbruk

Hvis du mistenker at passordet eller aktiveringskoden din for mobiltilgangen har blitt kjent for andre, må du endre kodene umiddelbart. Passord og aktiveringskode finner du i din digitale postkasse hos e‑Boks under innstillinger.

4.4 Biometrisk autorisasjon

Du kan bruke biometrisk autorisasjon, for eksempel touch-ID eller Face-ID, til å logge på appen. Dette krever at du godtar at enhetens mulighet til å låse opp med biometrisk autorisasjon blir knyttet til brukerprofilen din i appen. Du kan bare knytte enhetens registrerte biometri til én brukerprofil i appen. Andre kan misbruke appen hvis de har tilgang til administrasjon av biometrisk autorisasjon på enheten din. Du må derfor sørge for at du bare har aktivert din egen biometri som passord. Bruk bare biometrisk autorisasjon på enheter som bare du har adgang til, og aldri på jailbreakede enheter. Hvis du har overtatt enheten fra noen andre, må du slette den lagrede biometrien før du aktiverer din egen. Hvis du overfører enheten til noen andre, må du slette brukerprofilen din i appen først.

4.5 Deaktivering av biometrisk autorisasjon

Du kan slutte å bruke biometrisk autorisasjon til å logge på appen hvis du:

 • fjerner brukerprofilen fra listen over aktiverte brukere i appen
 • logger på appen og deaktiverer den valgte biometriske autorisasjonen i Innstillinger
 • sletter appen fra enheten

4.6 Mistet mobilenhet

Hvis du mister mobilenheten, må du så snart som mulig generere en ny aktiveringskode og/eller et nytt passord i din digitale postkasse hos e‑Boks.

4.7 Sperring av tilgang til mobil

e‑Boks forbeholder seg retten til å sperre mobiltilgang av sikkerhetsmessige årsaker ved mistanke om misbruk. Om mobiltilgangen din blir blokkert, kan du kontakte e‑Boks.

5. Brukerstøtte

e‑Boks' brukerstøtte gir deg muligheten til å kommunisere med et support team som kan veilede i forbindelse med bruk av e‑Boks løsningen.

5.1. Innsending av personopplysninger

Det er ditt ansvar å utelukkende skrive inn personopplysninger i de spesielt utformede feltene i brukerstøtten. Hvis personopplysninger, for eksempel personnummer, legges inn i emne- eller beskrivelsesfeltet, eller i chat-funksjonen, vil henvendelsen slettes automatisk og henvendelsen vil ikke bli behandlet.

5.2. Mistanke om misbruk

Dersom du blir oppmerksom på eller mistenker uregelmessigheter eller misbruk av tilgang til e‑Boks' brukerstøtte, må du umiddelbart endre passordet og varsle e‑Boks.

Versjon 5.1 – 2024/05