Personverserklæring

1. e-Boks som behandlingsansvarlig

2. Kategorier av registrerte, typer personopplysninger, formål, rettslig grunnlag for behandling

3. Mottakere eller kategorier av mottakere

4. Overføring til mottakere i tredjeland, inkludert internasjonale organisasjoner

5. Lagring av personopplysninger

6. Dine rettigheter

7. Endring av personvernerklæringen

1. e-Boks som behandlingsansvarlig

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan e-Boks som behandlingsansvarlig behandler personopplysninger om deg som

 • er en privat sluttbruker som har digital postkasse, og som mottar digitale meldinger («privat sluttbruker»)
 • er ansatt i en virksomhet som har digital postkasse, og som mottar digitale meldinger («sluttbrukervirksomhet»)
 • er ansatt i en virksomhet eller et offentlig organ som sender post til private sluttbrukere og/eller sluttbrukervirksomheter («avsenderkunder»)
 • er mottaker av nyhetsbrev eller deltaker på nettseminar
 • deltar på et arrangement
 • deltar i en brukerundersøkelse
 • er kontaktperson hos en av e-Boks' samarbeidspartnere

Vi gjør oppmerksom på at e-Boks ikke er behandlingsansvarlig for innholdet i den digitale postkassen, herunder meldinger fra/til private sluttbrukere eller sluttbrukervirksomheter. e-Boks er derfor ikke behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles, lagres og vises i den digitale postkassen. e-Boks er dermed kun behandlingsansvarlig for opplysninger knyttet til administrasjon av den digitale postkassen, herunder for eksempel påloggingsinformasjon og informasjon om aktiviteter i din digitale postkasse – se beskrivelsen nedenfor.

1.1 Innholdet i virksomheters digitale postkasse

Virksomheten er som sluttbruker behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles og lagres i virksomhetens digitale postkasse, og e-Boks er databehandler for virksomheten. e-Boks handler på instruks fra virksomheten, og forholdet reguleres i henhold til artikkel 28 i personvernforordningen, inkludert brukervilkårene for virksomheter. Hvis dere som virksomhet har spørsmål om innholdet i den digitale postkassen, kan dere kontakte avsenderen som har sendt meldingene, for eksempel et offentlig organ eller en virksomhet.

1.2 Innholdet i privatpersoners digitale postkasser

Innholdet, det vil si meldingene, i den digitale postkassen til en privat sluttbruker er ikke omfattet av personvernforordningen, da behandlingen skjer som ledd i den private sluttbrukerens rent personlige aktiviteter. e-Boks er derfor verken behandlingsansvarlig eller databehandler for behandling av personopplysninger i meldinger i private sluttbrukeres digitale postkasser. Forholdet mellom e-Boks og en privat sluttbruker styres av brukervilkårene for den private sluttbrukeren. Hvis du som privat sluttbruker har spørsmål om innholdet i den digitale postkassen, kan du kontakte avsenderen som har sendt meldingene, for eksempel et offentlig organ eller en virksomhet.

1.3 Slik kontakter du oss

Du er alltid velkommen til å kontakte oss eller vårt personvernombud hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, eller hvis du ønsker å utøve en av rettighetene dine.

e-Boks' kontaktinformasjon er som følger:

e-Boks Nordic A/S
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup

CVR-nr.: 25674154

Telefon: + 45 70 21 24 00

Du har også mulighet til å kontakte vårt personvernombud (DPO) hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger via e-post DPO-team@e-boks.dk eller telefon +45 70 21 24 00.

2. Kategorier av registrerte, typer personopplysninger, formål og rettslig grunnlag for behandling

2.1 Private sluttbrukere

I forbindelse med selve administrasjonen av den digitale postkassen og den kommersielle visningsklienten behandler e-Boks som behandlingsansvarlig en rekke generelle personopplysninger om deg, for eksempel:

 • innloggingsopplysninger
 • informasjon som du har lagt inn osv. i systemene våre, for eksempel betalingsinformasjon og informasjon relatert til forespørsler om brukerstøtte
 • informasjon om din kommunikasjon med e-Boks
 • informasjon om aktivitet i din digitale postkasse
 • kontaktinformasjon, inkludert navn, e-postadresse, adresse
 • andre identifikasjonsopplysninger, inkludert personnummer
 • informasjon om operativsystemet til datamaskinen og mobilenheten, inkludert den valgte nettleseren og IP-adressen

e-Boks behandler dine personopplysninger som et ledd i sin virksomhet, inkludert:

 • for å kunne stille e-Boks’ tjenester/produkter til rådighet
 • til administrative formål, inkludert kommunikasjon med avsenderkunder, sluttbrukere og andre interessenter osv.
 • for å kunne gi brukerstøtte
 • til anonymisert statistikk og analyse
 • til produktutvikling og forbedring av e-Boks' tjenester

e-Boks behandler dine personopplysninger basert på følgende rettslig grunnlag:

 • Vi behandler personnummeret ditt på grunnlag av ditt forutgående samtykke, jf. personopplysningsloven § 12 og artikkel 6, nr. 1 bokstav a i personvernforordningen, da det er nødvendig for å kunne administrere din digitale postkasse, inkludert å sikre at posten din havner hos deg.
 • Da du registrerte deg, aksepterte du våre brukervilkår, og vår behandling av dine personopplysninger er derfor også nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Dette gjelder blant annet din innloggingsinformasjon, brukernummer, digital signatur, opplysninger du selv har lagt inn i våre systemer, identifikasjons- og kontaktinformasjon, informasjon om kommunikasjon i din e-Boks og aktiviteter i din digitale postkasse.

Under spesielle omstendigheter kan vi behandle opplysninger for å forfølge en berettiget interesse, jf. artikkel 6 nr. 1 bokstav f i personvernforordningen. De berettigede interessene som rettferdiggjør behandlingen, kan blant annet omfatte forbedring av tjenestene våre, besvarelse av dine henvendelser eller lignende.

2.2 Kontaktpersoner/medarbeidere i virksomheter som har digital postkasse (sluttbrukervirksomheter)

e-Boks behandler en rekke vanlige personopplysninger om deg, for eksempel:

 • Navn
 • informasjon om hvem arbeidsgiveren din er (virksomheten som har digital postkasse)
 • kontaktinformasjon, inkludert e-post og telefonnummer
 • informasjon om aktivitet i virksomhetens digitale postkasse
 • innloggingsopplysninger
 • informasjon om operativsystemet til datamaskinen og mobilenheten, inkludert den valgte nettleseren og IP-adressen

e-Boks behandler dine personopplysninger som et ledd i sin virksomhet, inkludert:

 • for å kunne stille e-Boks’ tjenester/produkter til rådighet for din arbeidsgiver
 • for administrative formål, inkludert kommunikasjon med din arbeidsgiver
 • for å kunne gi brukerstøtte
 • til anonymisert statistikk og analyse
 • til produktutvikling og forbedring av e-Boks' tjenester

e-Boks behandler dine personopplysninger basert på følgende rettslig grunnlag:

 • Hvis du er kontaktperson i en virksomhet som er kunde hos oss, behandler vi kontaktinformasjonen din for å forfølge vår berettigede interesse i å kunne oppfylle kontrakten med virksomheten du er ansatt i, inkludert for å tilby våre tjenester, administrative formål knyttet til dette og støtte og forbedring av e-Boks' tjenester, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.
 • I visse tilfeller er behandlingen av dine personopplysninger nødvendig for å etterleve en rettslig forpliktelse e-Boks er pålagt, f.eks. i forbindelse med oppbevaring av regnskapsmateriale i henhold til den danske bokføringsloven. I slike tilfeller er det rettslige grunnlaget personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c.

2.3 Kontaktpersoner/medarbeidere hos avsenderkunder

e-Boks behandler en rekke generelle personopplysninger om deg som ansatt i en virksomhet eller et offentlig organ som sender post til private sluttbrukere og/eller sluttbrukervirksomheter, for eksempel:

 • navn
 • informasjon om hvem arbeidsgiveren din er (virksomheten / det offentlige organet som sender posten)
 • kontaktinformasjon, inkludert e-post og telefonnummer

e-Boks behandler dine personopplysninger som et ledd i sin virksomhet, inkludert:

 • for å kunne stille e-Boks’ tjenester/produkter til rådighet for din arbeidsgiver
 • for administrative formål, inkludert kommunikasjon med din arbeidsgiver
 • for å kunne gi brukerstøtte

e-Boks behandler dine personopplysninger basert på følgende rettslig grunnlag:

 • Hvis du er kontaktperson i en virksomhet / et offentlig organ som sender post via våre tjenester, behandler vi kontaktinformasjonen din for å forfølge vår berettigede interesse i å kunne oppfylle kontrakten med virksomheten / det offentlige organet du er ansatt i, inkludert for å tilby våre tjenester, administrative formål knyttet til dette og støtte, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.
 • I visse tilfeller er behandlingen av dine personopplysninger nødvendig for å etterleve en rettslig forpliktelse e-Boks er pålagt, f.eks. i forbindelse med oppbevaring av regnskapsmateriale i henhold til den danske bokføringsloven. I slike tilfeller er det rettslige grunnlaget personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c.

2.4 Mottakere av nyhetsbrev og deltakere på nettseminarer

Hvis du har meldt deg på våre nyhetsbrev, behandler vi følgende personopplysninger om deg for å kunne sende deg nyhetsbrev:

 • navn
 • e-post

Hvis du mottar vårt nyhetsbrev Digital dialog, behandler vi dessuten følgende personopplysninger om deg for å kunne sende deg nyhetsbrev:

 • informasjon om hvilken bransje/sektor du er ansatt i

e-Boks behandler dine personopplysninger basert på følgende rettslig grunnlag:

 • Ditt samtykke, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a sammenholdt med markedsføringsloven § 15 første ledd.

Dersom du har meldt deg på et nettseminar, behandler e-Boks følgende personopplysninger om deg for å administrere og følge opp nettseminaret, herunder markedsføre egne og samarbeidspartneres produkter og tjenester:

 • navn
 • e-post
 • informasjon om arbeidsgiveren din
 • informasjon om ditt jobbnivå
 • informasjon om hvilke(t) nettseminar du har deltatt på

e-Boks behandler dine personopplysninger basert på følgende rettslig grunnlag:

 • Ditt samtykke, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a sammenholdt med den markedsføringsloven § 15 første ledd.

2.5 Deltakere på arrangementer

Dersom du har meldt deg på et av våre arrangementer, behandler e-Boks følgende personopplysninger om deg for å administrere og følge opp arrangementene, inkludert for å markedsføre egne og samarbeidspartneres produkter og tjenester:

 • navn
 • e-post
 • informasjon om arbeidsgiveren din
 • informasjon om ditt jobbnivå
 • informasjon om hvilke(t) arrangement(er) du har deltatt på

e-Boks behandler dine personopplysninger basert på følgende rettslig grunnlag:

 • Ditt samtykke, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a sammenholdt med markedsføringsloven § 15 første ledd.

2.6 Deltakere i brukerundersøkelser

Hvis du samtykker til å delta i en brukerundersøkelse, registrerer vi følgende personopplysninger om deg for å fullføre undersøkelsen og til slutt utvikle og optimalisere våre produkter og tjenester:

 • navn
 • e-post
 • informasjon om arbeidsgiveren din
 • informasjon om ditt jobbnivå
 • informasjon om hvorvidt du er bruker av e-Boks' produkter og tjenester, og i så fall hvilke
 • dine svar og tilbakemeldinger i brukerundersøkelsen, som varierer avhengig av den spesifikke brukerundersøkelsen og dens formål

e-Boks behandler dine personopplysninger basert på følgende rettslig grunnlag:

 • e-Boks' berettigede interesse i å gjennomføre tilfredshetsundersøkelser og utvikle og optimalisere produkter og tjenester, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Dersom det er særskilt nødvendig for å gjennomføre undersøkelsen, vil e-Boks innhente ditt samtykke, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a.

2.7 Kontaktpersoner hos samarbeidspartnere

Som kontaktperson hos leverandører, forretningsforbindelser eller andre samarbeidspartnere behandler e-Boks følgende personopplysninger om deg når du kommuniserer med oss, f.eks. i forbindelse med e-Boks' avtaleforhold med selskapet eller det offentlige organet du er ansatt hos, i forbindelse med inngåelse eller oppsigelse av en avtale, eller dersom du på vegne av virksomheten eller det offentlige organet du er ansatt hos benytter deg av vårt online kontaktskjema for å kommunisere med oss:

 • navn
 • informasjon om arbeidsgiveren din
 • kontaktinformasjon, inkludert e-post og telefonnummer
 • stillingstittel
 • arbeidsplass

e-Boks behandler personopplysninger om deg som et ledd i sin virksomhet, inkludert:

 • for å kunne stille e-Boks’ tjenester/produkter til rådighet for din arbeidsgiver
 • for administrative formål, inkludert kommunikasjon med din arbeidsgiver om samarbeidet eller inngåelse eller avslutning av et samarbeid

e-Boks behandler personopplysninger om deg basert på følgende rettslig grunnlag:

Hvis du er kontaktperson hos en samarbeidspartner eller potensiell fremtidig samarbeidspartner, behandler vi kontaktopplysningene dine for å forfølge vår berettigede interesse i å kunne kommunisere med samarbeidspartneren vår, herunder om inngåelse og oppfyllelse av en avtale, jf. personvernforordningen artikkel 6, nr. 1 bokstav f. De berettigede interessene e-Boks forfølger, er oppfyllelse av våre kontraktsforpliktelser, vedlikehold og styrking av vårt samarbeid, fakturering av tjenester levert av virksomheten / det offentlige organet du er ansatt i og omvendt, samt dokumentasjonshensyn.

 • I visse tilfeller er behandlingen av dine personopplysninger nødvendig for å etterleve en rettslig forpliktelse e-Boks er pålagt, f.eks. i forbindelse med oppbevaring av regnskapsmateriale i henhold til den danske bokføringsloven. I slike tilfeller er det rettslige grunnlaget personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c.

3. Mottakere eller kategorier av mottakere

e-Boks behandler dine personopplysninger konfidensielt, men vi kan utlevere dem til følgende tredjeparter:

 • konsernrelaterte selskaper
 • registrerte avsendermyndigheter og virksomheter
 • e-Boks' samarbeidspartnere, f.eks. der dette er nødvendig for å kunne tilby deg en e-Boks Plus-tjeneste eller for å sende deg markedsføring om produkter og tjenester.

Utlevering vil alltid være i samsvar med gjeldende lov, og mottakere er rettslig forpliktet til å behandle dine personopplysninger trygt og fortrolig.

Utlevering til konsernrelaterte selskaper skjer på grunnlag av vår berettigede interesse i å kunne dele slik informasjon internt i konsernet, og alltid bare når det vurderes som særskilt nødvendig, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Vi utleverer dine personopplysninger til registrerte avsendermyndigheter og -virksomheter da det er nødvendig for å oppfylle vår kontrakt med deg om å levere våre tjenester til deg, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

Utlevering til samarbeidspartnere med det formål å tilby en e-Boks Plus-tjeneste er basert på ditt samtykke, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a, eller (når det gjelder fødselsnumre) personopplysningsloven § 12 og artikkel 6, nr. 1 bokstav a i personvernforordningen. Utlevering til samarbeidspartnere for markedsføringsformål, f.eks. som oppfølging etter et nettseminar eller arrangement, er tilsvarende basert på ditt samtykke, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a, sammenholdt med markedsføringsloven § 15 første ledd. Du vil alltid bli informert om hvilke opplysninger som utleveres, før du samtykker til utleveringen.

I visse situasjoner kan e-Boks bli pålagt av rettshåndhevende myndigheter å utlevere personopplysninger om private sluttbrukere. Slik utlevering vil bli foretatt med det formål å oppfylle en rettslig forpliktelse iht. artikkel 6 nr. 1 bokstav c.

Vi utleverer også personopplysningene dine til IT-leverandører og tredjeparter som behandler opplysningene dine på våre vegne (databehandlere), herunder for eksempel til vertstjenester og utsendelse av nyhetsbrev. Disse partene behandler personopplysningene dine i henhold til våre instruksjoner og kan således ikke behandle personopplysningene til egne formål.

4. Overføring til mottakere i tredjeland, inkludert internasjonale organisasjoner

Personopplysningene dine kan overføres til tredjeland, dvs. land utenfor EU/EØS, f.eks. i forbindelse med bruk av databehandlere lokalisert i et tredjeland eller som benytter underdatabehandlere lokalisert i et tredjeland. Hvis vi overfører personopplysningene dine til mottakere i tredjeland, vil vi på forhånd sørge for at overføringen skjer i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen. Dette betyr at en mottaker av dine personopplysninger som ikke er hjemmehørende i EU/EØS, vil sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, f.eks. ved å inngå en avtale med e-Boks om bruk av EU-kommisjonens standardavtalevilkår eller ved å bli sertifisert av en anerkjent overføringsmekanisme som gir tilstrekkelig beskyttelse. I den grad ytterligere beskyttelsestiltak anses spesielt nødvendige, vil de bli etablert før overføring. Du kan få ytterligere informasjon om det spesifikke overføringsgrunnlaget ved hjelp av kontaktinformasjonen ovenfor.

5. Lagring av personopplysninger

Vi beholder bare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet ovenfor og/eller som påkrevd ved gjeldende lov.

Private sluttbrukere:

 • Kontoen (navn, adresse, personnummer, e-post, telefonnummer, brukernummer) slettes når brukeren sletter sin konto selv eller når brukeren har vært inaktiv i 10 år (dvs. ved ingen innlogging i 10 år og uten sendt eller mottatt post i 10 år).
 • Kontoen vil også bli slettet dersom en nær slektning kontakter e-Boks, og sluttbruker har vært registrert som avdød i 5 år.

Kontaktpersoner/medarbeidere i virksomheter som har digital postkasse:

 • Virksomhetens konto, inkludert dine personopplysninger, slettes når virksomheten sletter sin konto selv eller når virksomheten har vært inaktiv i 10 år (dvs. ved ingen innlogging i 10 år og uten sendt eller mottatt post i 10 år).
 • Dersom personopplysningene dine inngår i e-Boks' regnskapsmateriale, f.eks. i forbindelse med fakturering, lagres personopplysningene dine i 5 år fra utgangen av det regnskapsåret regnskapsmaterialet gjelder. Formålet med dette er overholdelse av våre rettslige forpliktelser iht. Den danske bokføringsloven, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav c.

Kontaktpersoner/medarbeidere hos avsenderkunder:

 • Personopplysninger om kontaktpersoner slettes når det ikke lenger er nødvendig å lagre dem for å dokumentere korrespondanse med avsenderkunden. Personopplysninger knyttet til bruken av avsenderkundens konto slettes når avsenderkunden sletter opplysningene selv, eller 5 år etter avtalens opphør.
 • Dersom personopplysningene dine inngår i e-Boks' regnskapsmateriale, f.eks. i forbindelse med fakturering, lagres personopplysningene dine i 5 år fra utgangen av det regnskapsåret regnskapsmaterialet gjelder. Formålet med dette er overholdelse av våre rettslige forpliktelser iht. Den danske bokføringsloven, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav c.

Mottakere av nyhetsbrev og deltakere på nettseminarer:

 • Personopplysninger knyttet til din nyhetsbrevprofil lagres til du trekker tilbake ditt samtykke og ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev fra oss.
 • Personopplysninger knyttet til din deltakelse på et nettseminar vil bli lagret inntil nettseminaret er avholdt og eventuelle oppfølgingsspørsmål er besvart. Ditt samtykke til å motta markedsføring som du gir i forbindelse med din påmelding til nettseminaret, vil bli oppbevart inntil du trekker tilbake ditt samtykke.

Deltakere på arrangementer:

 • Personopplysninger knyttet til din deltakelse på arrangementer lagres frem til arrangementet avholdes og i en periode etterpå for oppfølging. Ditt samtykke til å motta markedsføring som du gir i forbindelse med din påmelding til arrangementet, vil bli oppbevart inntil du trekker tilbake ditt samtykke.

Deltakere i brukerundersøkelser:

 • Personopplysninger du har oppgitt i en brukerundersøkelse slettes eller anonymiseres så snart brukerundersøkelsen er endelig gjennomført og evaluert.

Kontaktpersoner hos samarbeidspartnere:

 • Vi behandler personopplysninger om deg så lenge e-Boks kommuniserer med deg fordi du er kontaktperson hos en samarbeidspartner eller potensiell fremtidig samarbeidspartner og i inntil 3 år etter avtaleforholdets opphør, eller til dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige for at rettslige krav skal kunne etableres, gjøres gjeldende eller forsvares.

 • Dersom personopplysningene dine inngår i e-Boks' regnskapsmateriale, f.eks. i forbindelse med fakturering, lagres personopplysningene dine i 5 år fra utgangen av det regnskapsåret regnskapsmaterialet gjelder. Formålet med dette er overholdelse av våre rettslige forpliktelser iht. Den danske bokføringsloven, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav c.

6. Dine rettigheter

Med de begrensninger og unntak som følger av personvernforordningen og personopplysningsloven, har du en rekke rettigheter i forbindelse med vår behandling av personopplysninger om deg.

Rett til innsyn i opplysninger (rett til innsyn)
Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene, herunder utlevering av en kopi av personopplysningene vi behandler om deg, og i den forbindelse også rett til å motta en rekke tilleggsopplysninger og en bekreftelse på at vi behandler personopplysninger om deg.

Rett til retting
Du har rett til å be om at uriktige personopplysninger om deg selv rettes, samt rett til å be om at ufullstendige personopplysninger blir komplettert.

Rett til sletting
Du har rett til å be om å få personopplysninger om deg selv slettet under visse omstendigheter, for eksempel hvis behandlingen er basert på ditt uttrykkelige samtykke og du trekker tilbake samtykket.

Rett til begrensning av behandling
Du har rett til å be om begrensning av behandlingen av personopplysningene dine, for eksempel i forbindelse med å bestride nøyaktigheten av personopplysningene.

Rett til å protestere
Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysningene dine, spesielt i forbindelse med direkte markedsføring.

Rett til å overføre opplysninger (dataportabilitet)
Når vår behandling utføres automatisk og er basert på ditt samtykke eller oppfyllelse av en avtale med deg, har du rett til å be om å motta personopplysningene du selv har gitt oss i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og rett til å be om at disse personopplysningene overføres til et annet behandlingsansvarlig selskap, hvis dette er teknisk mulig.

Rett til ikke å være gjenstand for en automatisert avgjørelse
Du har rett til å be om ikke å være gjenstand for en beslutning basert utelukkende på automatisert behandling, inkludert profilering, som gir rettsvirkninger eller på tilsvarende måte påvirker deg betydelig.

Rett til å trekke tilbake samtykket
Hvis du har samtykket til behandlingen av personopplysningene dine, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, vil dette ikke påvirke behandlingen av personopplysningene dine som fant sted før tilbaketrekkingen av samtykket.

Rett til å klage
Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du er uenig i måten vi behandler personopplysningene dine på. Datatilsynet kan kontaktes på www.datatilsynet.no. Vi håper imidlertid at du først vil kontakte oss, slik at vi har mulighet til å svare på dine spørsmål angående behandlingen av personopplysningene.

7. Endring av personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen erstatter alle tidligere versjoner. Det vil være nødvendig å kontinuerlig oppdatere og endre denne erklæringen, og vi forbeholder oss derfor retten til å oppdatere og endre den. Dersom det gjøres vesentlige endringer, vil vi varsle deg på www.e-boks.no.

Versjon 3.2 10/2023