e-Boks Pluss

I e-Boks Pluss får du tilgang til ei rekke ulike tenester som er utvikla for å gjera kvardagen din lettare. Du bestemmer sjølv kva tenester du vil legga til, og du har full kontroll på innhaldet.

Digitale tenester

  • Signert, forsegla, levert

    e-Boks signeringsløysinga vil gjelde for alle dokument som treng ein signatur. Dokument er signert med bruk av BankID og blir lagra i din e-Boks. Den digitale signaturen kan ikkje bli manipulert og er juridisk bindande.

  • Svar på din post

    Det må vere like enkelt å svare på et brev som å lese det. Når du brukar e-Boks, kan du dessutan legge til vedlegg og lagre ei melding som ein kladd.

  • Mapper med fleire nivå

    e-Boks støttar ein mappestruktur med fleire nivå. Dermed kan du organisere din post i ein struktur som passar deg.