Driftsstatus: Du kan i øjeblikket opleve problemer med at logge på e-Boks

e-Boks Privatlivspolitik

1. e-Boks som dataansvarlig

2. Kategorier af registrerede, typer af personoplysninger, formål, retsgrundlaget for behandlingen

3. Modtagere eller kategorier af modtagere

4. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

5. Opbevaring af dine personoplysninger

6. Dine rettigheder

7. Ændring af privatlivspolitik

1. e-Boks som dataansvarlig

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan e-Boks som dataansvarlig behandler personoplysninger om dig som

 • er privat slutbruger, der har en digital postkasse, og som modtager digitale meddelelser ("Private slutbruger")
 • er ansat i en virksomhed, der har en digital postkasse, og som modtager digitale meddelelser ("Slutbrugervirksomhed")
 • er ansat i en virksomhed eller myndighed, der afsender post til Private Slutbrugere og/eller Slutbrugervirksomheder ("Afsenderkunder")
 • er modtager af nyhedsbreve, eller som deltager i et webinar
 • deltager i et event
 • deltager i en brugerundersøgelse
 • er kontaktperson hos en af e-Boks' samarbejdspartnere.

Bemærk, at e-Boks ikke er dataansvarlig for indholdet i den digitale postkasse, herunder meddelelser fra/til Private Slutbrugere eller Slutbrugervirksomheder. e-Boks er derfor ikke dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles, opbevares og vises i den digitale postkasse. e-Boks er således alene dataansvarlig for oplysninger forbundet med administrationen af den digitale postkasse, herunder eksempelvis loginoplysninger og oplysninger om aktiviteter i din digitale postkasse - der henvises til beskrivelsen nedenfor.

1.1 Indholdet i virksomheders digitale postkasse

Virksomheden er som slutbruger dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles og opbevares i virksomhedens digitale postkasse, og e-Boks er databehandler for virksomheden. e-Boks handler under instruks fra virksomheden, og forholdet reguleres af databeskyttelsesforordningens artikel 28, herunder brugervilkårene for virksomheder. Hvis I som virksomhed har spørgsmål til indholdet i jeres digitale postkasse, kan I kontakte den afsender, fx en offentlig myndighed eller en virksomhed, der har sendt jer meddelelserne.

1.2 Indholdet i privates digitale postkasse

Indholdet, dvs. meddelelserne, i den digitale postkasse hos en privat slutbruger er ikke omfattet af databeskyttelsesforordningen, da behandlingen sker som led i den private slutbrugers rent personlige aktiviteter. e-Boks er derfor hverken dataansvarlig eller databehandler for behandling af personoplysninger i meddelelser i Private Slutbrugeres digitale postkasser. Forholdet mellem e-Boks og en privat slutbruger reguleres af brugervilkårene for den private slutbruger. Hvis du som privat slutbruger har spørgsmål til indholdet i din digitale postkasse, kan du kontakte den afsender, fx en offentlig myndighed eller en virksomhed, der har sendt dig meddelelserne.

1.3 Hvordan kontakter du os?

Du er altid velkommen til at kontakte os eller vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at udøve en af dine rettigheder.

e-Boks kontaktoplysninger er følgende:

e-Boks Nordic A/S
Hans Bekkevolds Allé 7
2900 Hellerup

CVR-nr.: 25674154

Telefon: + 45 70 21 24 00

Du har også mulighed for at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger på e-mail DPO-team@e-boks.dk eller telefon 70 21 24 00.

2. Kategorier af registrerede, typer personoplysninger, formål og retsgrundlaget for behandlingen

2.1 Private Slutbrugere

I forhold til selve administrationen af den digitale postkasse og den kommercielle visningsklient behandler e-Boks som dataansvarlig følgende almindelige personoplysninger om dig:

 • Login-oplysninger
 • Oplysninger, som du selv har indtastet mv. i vores systemer, eksempelvis oplysninger i forbindelse med anmodning om supportbistand
 • Oplysninger om din kommunikation med e-Boks
 • Oplysninger om aktiviteter i din digitale postkasse
 • Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse
 • Øvrige identifikationsoplysninger, herunder personnummer
 • Oplysninger om styresystemet på din computer og din mobile enhed, herunder den valgte browser og IP-adresse.

e-Boks behandler dine personoplysninger til følgende formål som led i sin virksomhed:

 • For at kunne stille e-Boks’ ydelser/produkter til rådighed
 • Til administrative formål, herunder kommunikation med Afsenderkunder, slutbrugere og øvrige interessenter mv.
 • For at kunne yde supportbistand
 • Til anonymiseret statistik og analyse
 • Til produktudvikling og forbedring af e-Boks´ ydelser.

e-Boks behandler dine personoplysninger baseret på følgende retsgrundlag:

 • Vi behandler dit personnummer på baggrund af dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7, da det er nødvendigt for at kunne administrere din digitale postkasse, herunder sikre, at din post ender hos dig.
 • Ved din tilmelding accepterede du vores brugervilkår, og vores behandling af dine personoplysninger er derfor også nødvendig for at kunne opfylde vores aftale med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Det gælder dine loginoplysninger, brugernummer, digital signatur, oplysninger, som du selv har indtastet i vores systemer, identifikations- og kontaktoplysninger, oplysninger om kommunikation i din e-Boks og aktiviteter i din digitale postkasse.
 • Under konkrete omstændigheder kan vi behandle oplysninger for at forfølge en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er:
  • Besvarelse af brugerhenvendelser
  • Intern statistik og analyser
  • Produktudvikling og forbedring af e-Boks' produkter
  • Videregivelse til koncernselskaber

2.2 Kontaktpersoner/medarbejdere hos virksomheder, der har en digital postkasse (Slutbrugervirksomheder)

e-Boks behandler en række almindelige personoplysninger om dig såsom:

 • Navn
 • Oplysning om, hvem din arbejdsgiver er (virksomheden, der har en digital postkasse)
 • Kontaktoplysninger, herunder e-mail og telefonnummer.
 • Oplysninger om dine aktiviteter i virksomhedens digitale postkasse
 • Login-oplysninger
 • Oplysninger om styresystemet på din computer og din mobile enhed, herunder den valgte browser og IP-adresse.

e-Boks behandler dine personoplysninger som led i sin virksomhed, herunder:

 • For at kunne stille e-Boks’ ydelser/produkter til rådighed for din arbejdsgiver
 • Til administrative formål, herunder kommunikation med din arbejdsgiver
 • For at kunne yde supportbistand.
 • Til anonymiseret statistik og analyse
 • Til produktudvikling og forbedring af e-Boks´ ydelser.

e-Boks behandler dine personoplysninger baseret på følgende retsgrundlag:

 • Hvis du er kontaktperson hos en virksomhed, der er kunde hos os, behandler vi dine kontaktoplysninger med henblik på at forfølge vores legitime interesse i at kunne opfylde kontrakten med den virksomhed, som du er ansat i, herunder med henblik på at stille vores ydelser til rådighed, administrative formål forbundet hermed samt support og forbedring af vores ydelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 • I visse tilfælde er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som e-Boks er pålagt, f.eks. i forbindelse med opbevaring af regnskabsmateriale i henhold til bogføringsloven. I sådanne tilfælde er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

2.3 Kontaktpersoner/medarbejdere hos Afsenderkunder

e-Boks behandler en række almindelige personoplysninger om dig som ansat i en virksomhed eller myndighed, der afsender post til Private Slutbrugere og/eller Slutbrugervirksomheder såsom:

 • Navn
 • Oplysning om, hvem din arbejdsgiver er (virksomheden/myndighed, der sender posten)
 • Kontaktoplysninger, herunder e-mail og telefonnummer.

e-Boks behandler dine personoplysninger som led i sin virksomhed, herunder:

 • For at kunne stille e-Boks’ ydelser/produkter til rådighed for din arbejdsgiver
 • Til administrative formål, herunder kommunikation med din arbejdsgiver
 • For at kunne yde supportbistand.

e-Boks behandler dine personoplysninger baseret på følgende retsgrundlag:

 • Hvis du er kontaktperson hos en virksomhed/myndighed, der sender post via vores services, behandler vi dine kontaktoplysninger med henblik på at forfølge vores legitime interesse i at kunne opfylde kontrakten med den virksomhed/myndighed, som du er ansat i, herunder med henblik på at stille vores ydelser til rådighed, administrative formål forbundet hermed samt support, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 • I visse tilfælde er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som e-Boks er pålagt, f.eks. i forbindelse med opbevaring af regnskabsmateriale i henhold til bogføringsloven. I sådanne tilfælde er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

2.4 Modtagere af nyhedsbreve og deltagere i webinarer

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbreve, behandler vi følgende personoplysninger om dig med henblik på at kunne sende dig nyhedsbreve:

 • Navn
 • E-mail

Hvis du modtager vores nyhedsbrev Digital Dialog, behandler vi desuden følgende personoplysninger om dig med henblik på at kunne sende dig nyhedsbreve:

 • Oplysning om, hvilken branche/sektor du er ansat i.

e-Boks behandler dine personoplysninger baseret på følgende retsgrundlag:

 • Dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, sammenholdt med markedsføringslovens § 10, stk. 1.

Har du tilmeldt dig et webinar, behandler e-Boks følgende personoplysninger om dig for at administrere og følge op på webinaret, herunder for at markedsføre egne og samarbejdspartneres produkter og services:

 • Navn
 • E-mail
 • Oplysning om din arbejdsgiver
 • Oplysning om dit jobniveau
 • Oplysning om, hvilke/t webinar/er du har deltaget i.

e-Boks behandler dine personoplysninger baseret på følgende retsgrundlag:

 • Dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, sammenholdt med markedsføringslovens § 10, stk. 1.

2.5 Deltagere i events

Hvis du skal deltage i et af vores events, behandler e-Boks følgende personoplysninger om dig med henblik på at administrere og følge op på events, herunder for at markedsføre egne og samarbejdspartneres produkter og services:

 • Navn
 • E-mail
 • Oplysning om din arbejdsgiver
 • Oplysning om dit jobniveau
 • Oplysning om, hvilke/t event/s du har deltaget i.

e-Boks behandler dine personoplysninger baseret på følgende retsgrundlag:

 • Dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, sammenholdt med markedsføringslovens § 10, stk. 1.

2.6 Deltagere i brugerundersøgelser

Hvis du indvilger i at deltage i en brugerundersøgelse, registrerer vi følgende personoplysninger om dig med henblik på at gennemføre undersøgelsen og i sidste ende udvikle og optimere vores produkter og services:

 • Navn
 • E-mail
 • Oplysning om din arbejdsgiver
 • Oplysning om dit jobniveau
 • Oplysning om, hvorvidt du er bruger af e-Boks' produkter og service og i givet fald hvilke
 • Dine svar og feedback i brugerundersøgelsen, som varierer afhængig af den specifikke brugerundersøgelse og formålet hermed.

e-Boks behandler dine personoplysninger baseret på følgende retsgrundlag:

 • e-Boks' legitime interesse i at gennemføre tilfredshedsmålinger og udvikle og optimere produkter og services, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis det er konkret nødvendigt for at gennemføre undersøgelsen, vil e-Boks indhente dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

2.7 Kontaktpersoner hos samarbejdspartnere

Som kontaktperson hos leverandører, forretningsforbindelser eller andre samarbejdspartnere behandler e-Boks følgende personoplysninger om dig, når du kommunikerer med os, f.eks. i forbindelse med e-Boks' kontraktuelle relation med den virksomhed eller myndighed, som du er ansat ved, i forbindelse med indgåelse eller ophævelse af en kontrakt, eller hvis du på vegne af den virksomhed eller myndighed, som du er ansat ved, benytter dig af vores online kontaktformular til at kommunikere med os:

 • Navn
 • Oplysning om, hvem din arbejdsgiver er
 • Kontaktoplysninger, herunder e-mail og telefonnummer
 • Stillingsbetegnelse
 • Arbejdssted.

e-Boks behandler personoplysninger om dig som led i sin virksomhed, herunder:

 • For at kunne stille e-Boks’ ydelser/produkter til rådighed for din arbejdsgiver
 • Til administrative formål, herunder kommunikation med din arbejdsgiver om samarbejdet eller indgåelse eller ophør af et samarbejde.

e-Boks behandler personoplysninger om dig baseret på følgende retsgrundlag:

 • Hvis du er kontaktperson hos en samarbejdspartner eller potentiel kommende samarbejdspartner, behandler vi dine kontaktoplysninger med henblik på at forfølge vores legitime interesse i at kunne kommunikere med vores samarbejdspartner, herunder om kontraktindgåelse og opfyldelse af kontrakten, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, som e-Boks forfølger, er opfyldelse af vores kontraktretlige forpligtelser, fastholdelse og forstærkelse af vores samarbejdsrelation, fakturering af de ydelser, som den virksomhed/myndighed, du er ansat ved, yder og omvendt samt dokumentationshensyn.
 • I visse tilfælde er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som e-Boks er pålagt, f.eks. i forbindelse med opbevaring af regnskabsmateriale i henhold til bogføringsloven. I sådanne tilfælde er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

3. Modtagere eller kategorier af modtagere

e-Boks behandler dine personoplysninger fortroligt, men vi kan videregive dem til følgende tredjeparter:

 • Koncernrelaterede selskaber
 • Tilmeldte afsendermyndigheder og -virksomheder
 • e-Boks’ samarbejdspartnere, f.eks. hvor dette er nødvendigt for at kunne stille en e-Boks Plus-ydelse til rådighed for dig eller for at kunne sende dig markedsføring om produkter og ydelser.

Videregivelse vil altid ske i overensstemmelse med gældende ret, og modtagerne er retligt forpligtet til at behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt.

Videregivelse til koncernrelaterede selskaber sker med grundlag i vores legitime interesse i at kunne dele sådanne oplysninger internt i koncernen og altid kun, når det vurderes at være konkret nødvendigt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi videregiver dine personoplysninger til tilmeldte afsendermyndigheder og -virksomheder, da det er nødvendigt for at kunne opfylde vores kontrakt med dig om at levere vores services til dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Videregivelse til samarbejdspartnere med henblik på at levere en e-Boks Plus-ydelse sker baseret på dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a eller (hvis der er tale om personnummer) databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7. Videregivelse til samarbejdspartnere med henblik på markedsføring, f.eks. som opfølgning efter afholdt webinar eller event, sker tilsvarende baseret på dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, sammenholdt med markedsføringslovens § 10, stk. 1. Du vil altid blive informeret om, hvilke oplysninger der videregives, inden du giver dit samtykke til videregivelsen.

I visse situationer kan e-Boks blive pålagt af retshåndhævende myndigheder at udlevere personoplysninger om private slutbrugere. En sådan udlevering vil ske med henblik på at opfylde en retlig forpligtelse efter artikel 6, stk. 1, litra c.

Vi overlader også dine personoplysninger til it-leverandører og tredjeparter, der behandler dine oplysninger på vores vegne (databehandlere), herunder eksempelvis til hosting samt udsendelse af nyhedsbreve. Disse parter behandler dine personoplysninger efter vores instruks og kan således ikke behandle dine personoplysninger til egne formål.

4. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Dine personoplysninger kan overføres til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS, f.eks. i forbindelse med brug af databehandlere, der er placeret i et tredjeland, eller som anvender underdatabehandlere, der er placeret i et tredjeland. Hvis vi overfører dine personoplysninger til modtagere i tredjelande, sikrer vi forinden, at overførslen sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Det betyder, at en modtager af dine personoplysninger, som ikke er hjemhørende i EU/EØS, vil sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, f.eks. ved at indgå aftale med e-Boks om brug af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser eller ved at lade sig certificere ved anerkendt overførselsmekanisme, der yder en tilstrækkelig beskyttelse. I det omfang supplerende beskyttelsesforanstaltninger vurderes konkret nødvendige, vil sådanne etableres forud for overførsel. Du kan få yderligere information om det konkrete overførselsgrundlag på ovenstående kontaktoplysninger.

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret.

Private Slutbrugere:

 • Kontoen (navn, adresse, personnummer, e-mail, telefonnummer, brugernummer) slettes, når brugeren selv sletter sin konto, eller når brugeren har været inaktiv i 5 år (det vil sige ved ingen login i 5 år og ved ingen sendt eller modtaget post i 5 år).
 • Kontoen slettes også, hvis en nærtstående kontakter e-Boks, og slutbrugeren har været registreret som afgået ved døden i 5 år.
 • Vi opbevarer dine personoplysninger til brug for besvarelse af dine supporthenvendelser i 5 år efter din henvendelse er afsluttet.
 • Vi opbevarer oplysninger om dine aktiviteter i din digitale postkasse i 5 år efter du har foretaget en given aktivitet.
 • Vi opbevarer oplysninger om din kommunikation med e-Boks’ supportfunktion i 5 år efter afslutning af din supporthenvendelse.
 • Vi opbevarer oplysninger om styresystemet på brugerens computer og mobile enhed i 6 måneder efter registrering heraf.

Kontaktpersoner/medarbejdere hos virksomheder, der har en digital postkasse:

 • Virksomhedens konto, herunder dine personoplysninger, slettes, når virksomheden selv sletter sin konto, eller når virksomheden har været inaktiv i 5 år (det vil sige ved ingen login i 5 år og ved ingen sendt eller modtaget post i 5 år).
 • Såfremt dine personoplysninger indgår i e-Boks' regnskabsmateriale, f.eks. i forbindelse med fakturering, opbevares dine personoplysninger i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, regnskabsmaterialet vedrører. Formålet hermed er overholdelse af vores retlige forpligtelser i henhold til bogføringsloven, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1. litra c.
 • Vi opbevarer dine personoplysninger til brug for besvarelse af dine supporthenvendelser i 5 år efter din henvendelse er afsluttet.

Kontaktpersoner/medarbejdere hos Afsenderkunder:

 • Personoplysninger om kontaktpersoner slettes, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare med henblik på dokumentation af korrespondance med afsenderkunden. Personoplysninger, der er knyttet til brugen af afsenderkundens konto, slettes, når afsenderkunden selv sletter oplysningerne, eller 5 år efter kontraktophør.
 • Såfremt dine personoplysninger indgår i e-Boks' regnskabsmateriale, f.eks. i forbindelse med fakturering, opbevares dine personoplysninger i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, regnskabsmaterialet vedrører. Formålet hermed er overholdelse af vores retlige forpligtelser i henhold til bogføringsloven, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1. litra c.
 • Vi opbevarer dine personoplysninger til brug for besvarelse af dine supporthenvendelser i 10 år efter din henvendelse er afsluttet.

Modtagere af nyhedsbreve og deltagere i webinarer:

 • Personoplysninger tilknyttet din nyhedsbrevsprofil opbevares, indtil du trækker dit samtykke tilbage og ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve fra os.
 • Personoplysninger forbundet med din deltagelse i et webinar opbevares, indtil webinaret er afholdt, og der er svaret på eventuelle opfølgende spørgsmål. Dit samtykke til at modtage markedsføring, som du afgiv i forbindelse med din tilmeldelse til webinaret, opbevares, indtil du trækker samtykket tilbage.

Deltagere i events:

 • Personoplysninger forbundet med din deltagelse i events opbevares indtil eventets afholdelse og en periode herefter for at kunne følge op. Dit samtykke til at modtage markedsføring, som du afgav i forbindelse med din tilmeldelse til eventet, opbevares, indtil du trækker samtykket tilbage.

Deltagere i brugerundersøgelser:

 • Personoplysninger, du har afgivet i en brugerundersøgelse, slettes eller anonymiseres, så snart brugerundersøgelsen er endeligt afviklet og evalueret.

Kontaktpersoner hos samarbejdspartnere:

 • Vi behandler personoplysninger om dig, så længe e-Boks kommunikerer med dig, fordi du er kontaktperson hos en samarbejdspartner eller potentiel fremtidig samarbejdspartner og i op til 3 år efter ophævelse af kontraktforholdet, eller indtil dine personoplysninger ikke længere er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Såfremt dine personoplysninger indgår i e-Boks' regnskabsmateriale, f.eks. i forbindelse med fakturering, opbevares dine personoplysninger i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, regnskabsmaterialet vedrører. Formålet hermed er overholdelse af vores retlige forpligtelser i henhold til bogføringsloven, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1. litra c.
 • Vi opbevarer dine personoplysninger til brug for besvarelse af dine supporthenvendelser i 10 år efter din henvendelse er afsluttet.

6. Dine rettigheder

Du har, med de begrænsninger og undtagelser, der følger af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig.

Ret til at se og modtage oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, herunder udlevering af kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig og i den forbindelse også ret til at modtage en række yderligere oplysninger samt en bekræftelse på, at vi behandler personoplysninger om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

Ret til sletning

Du har til at anmode om at få personoplysninger om dig selv slettet under visse omstændigheder, eksempelvis hvis behandlingen er baseret på dit udtrykkelige samtykke, og du trækker samtykket tilbage.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, eksempelvis i forbindelse med, at rigtigheden af personoplysningerne bestrides.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse imod den behandling, som dine personoplysninger undergives hos os, herunder særligt i forhold til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Når vores behandling foretages automatisk og er baseret på dit samtykke eller opfyldelse af en aftale med dig, har du ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til anden dataansvarlig virksomhed, hvis dette er teknisk muligt.

Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse

Du har ret til at anmode om ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

Ret til at trække dit samtykke tilbage

Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagekalder du dit samtykke, vil dette dog ikke berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen af samtykket.

Ret til at klage

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Datatilsynet kan kontaktes på datatilsynet.dk. Vi håber dog, at du først vil rette henvendelse til os, så vi har mulighed for at svare på dine spørgsmål angående behandlingen af dine personoplysninger.

7. Ændring af privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik erstatter alle tidligere versioner. Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked på www.e-boks.dk.

Version 3.3 01/2024