Driftsstatus: Du kan i øjeblikket opleve problemer med at logge på e-Boks

e-Boks brugervilkår - Erhverv

1. Generelt

2. Digital Postkasse

3. Digitale tjenester

4. e-Boks mobil

5. Brugersupport

6. Vilkår for behandling af personoplysninger

7. Kommerciel Visningsklient

1. Generelt

1.1 Anvendelsesområde

Disse brugervilkårene er gældende for Virksomheder, der anvender e-Boks’ ydelser/produkter som erhvervsbrugere, herunder e-Boks' hjemmesider, support, apps, sociale medier og andre digitale platforme, og ved deltagelse i e-Boks brugerundersøgelser. Når Virksomheden accepterer brugervilkårene, accepterer Virksomheden også e-Boks' Privatlivspolitik og Cookiepolitik.

1.2 Om e-Boks

e-Boks er en digital platform, som bl.a. giver Virksomheden mulighed for at tilgå digital post fra både offentlige myndigheder og private virksomheder.

e-Boks giver virksomheden adgang til bl.a.:

a. breve, meddelelser mv. (herefter "Meddelelser") fra private virksomheder og digital post fra offentlige myndigheder,
b. Virksomhedens arkiver i e-Boks,
c. at kommunikere direkte og sikkert med en tilmeldt virksomhed,
d. at underskrive aftaler digitalt,
e. at foretage betalinger via samarbejdspartnere, og
f. at benytte de ydelser og funktioner, som e-Boks til enhver tid måtte tilbyde i kraft af e-Boks' samarbejde med tredjeparter

1.3 Ansvarsbegrænsning

Medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning, er e-Boks ikke ansvarlig for de af e-Boks tilbudte løsninger, indholdet af Meddelelser, adviseringer, og heller ikke for tab ved forsinkelse, manglende levering, fejllevering, tab af data, IT-fejl, virus, skade på dit udstyr, eller force majeure lignende forhold, uanset om det alene angår e-Boks. e-Boks påtager sig i øvrigt intet erstatningsansvar for misligholdelse af kontrakt, manglende performance eller manglende funktionalitet. e-Boks er endvidere ikke ansvarlig for tab som følge af uberettiget brug, f.eks. hvis der er blevet givet adgang til andre til Virksomhedens digitale postkasse hos e-Boks eller til Virksomhedens adgang til e-Boks Brugersupport, eller Virksomheden har undladt at underrette e-Boks om uregelmæssigheder eller misbrug eller mistanke herom. e-Boks er ikke ansvarlig for tredjeparts tjenester der tilbydes via e-Boks løsningen.

1.4 Inaktivitet

Ved ophør af Virksomheden forbeholder e-Boks sig ret til at slette Virksomhedens oplysninger. Hvis virksomheden ikke har været logget ind i e-Boks i over 5 år, forbeholder e-Boks sig ret til at slette Virksomhedens oplysninger hos e-Boks.

1.5 Vilkårsændringer

e-Boks kan ændre og opdatere vilkårene på www.e-boks.dk, hvor de gældende vilkår altid vil være tilgængelige. Ved væsentlige ændringer gives meddelelse via Virksomhedens e-Boks med mindst én måneds varsel.

1.6 Rettigheder

Alt materiale i e-Boks, f.eks. navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner, billeder, software mv., tilhører e-Boks og samarbejdspartnere og er beskyttet af bl.a. varemærke-, ophavsrets- og markedsføringslovgivningen.

1.7 Lovvalg og værneting

Tvister om forhold reguleret af disse vilkår skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.

1.8 Kontakt

e-Boks kan kontaktes via www.e-boks.com/danmark/da/kontakt.

2. Digital postkasse

I Virksomhedens digitale postkasse hos e-Boks kan Virksomheden tilgå post fra både offentlige myndigheder og private virksomheder.

2.1 Retsvirkning

De Meddelelser, Virksomheden modtager via e-Boks, får Virksomheden ikke som almindelig post. Meddelelser modtaget i e-Boks har samme retsvirkning, som hvis de var modtaget som almindelig post, eksempelvis med hensyn til betalings-, accept- og klagefrister. Meddelelserne anses for at være kommet frem til Virksomheden, når de er tilgængelige for virksomheden i e-Boks.

2.2 Ansvar

Det er Virksomhedens ansvar:

a. løbende at kontrollere, om der er nye Meddelelser i din digitale postkasse hos e-Boks,
b. at sikre, at e-Boks altid har Virksomhedens korrekte e-mailadresse og/eller Virksomhedens mobilnummer, hvis Virksomheden ønsker advisering om nye Meddelelser,
c. straks at skifte adgangskode og underrette e-Boks, hvis Virksomheden bliver opmærksom på eller får mistanke om uregelmæssigheder eller misbrug af Virksomhedens digitale postkasse hos e-Boks.

Virksomheden er i øvrigt ansvarlig for at indhold, som Virksomheden arkiverer i e-Boks, overholder gældende ret.

2.3 Sletning

Slettes Meddelelser i den digitale postkasse hos e-Boks, kan de ikke genoprettes eller genskabes. Det er kun Virksomheden, og de som har adgang til Virksomhedens digitale postkasse, som kan slette Meddelelser og dokumenter i Virksomhedens digitale postkasse hos e-Boks. e-Boks har ikke adgang til indholdet i Virksomhedens Meddelelser. e-Boks forbeholder sig dog retten til at gøre meddelelser i den digitale postkasse hos e-Boks utilgængelige, i tilfælde hvor e-Boks er underlagt en retlig forpligtelse eller hvor der fejlagtigt er sket en kompromittering af andres oplysninger.

2.4 Afmelding

2.4.1 Afmelding af modtagelse af Meddelelser fra specifik afsender

Virksomheden kan til enhver tid afmelde modtagelse af Meddelelser fra en afsender i e-Boks, medmindre Virksomheden har indgået en aftale med en afsender, som kræver at Virksomheden har en digital postkasse hos e-Boks eller afsender i øvrigt, har lovhjemmel til at sende post til Virksomheden. Du kan med 7 dages varsel afmelde din tilmelding af en afsender, herunder evt. præinstallerede tilmeldinger af afsendere.

2.4.2 Afmelding af digital postkasse

Virksomheden kan til enhver tid afmelde eller slette sin digitale postkasse hos e-Boks. e-Boks vil dog være forpligtet af disse vilkår så længe Virksomheden opbevarer personoplysninger hos e-Boks.

3. Digitale tjenester

e-Boks giver Virksomheden mulighed for at tilgå forskellige digitale tjenester efter Virksomhedens valg. Indholdet afhænger af, hvem der leverer og administrerer den digitale tjeneste. De digitale tjenester, som Virksomheden vælger, vil enten være leveret og administreret af e-Boks eller af en tredjepart.

e-Boks har ret til at præinstallere services, som ikke har karakter af kommercielle services, og som e-Boks mener har relevans for alle brugere. Virksomheden kan til enhver tid afmelde sig disse services, se punkt 3.3.

3.1 Indhold i digitale tjenester

Det indhold som vises, når Virksomheden tilgår en digital tjeneste, kan være bestemt af tredjepart. Når tredjepart stiller indhold til rådighed igennem en digital tjeneste, har e-Boks intet ansvar for tjenestens indhold.

3.2 Samtykke og verifikation

Ved tilvalg af en digital tjeneste leveret og administreret af en tredjepart giver Virksomheden sin accept af, at e-Boks må videregive de oplysninger om Virksomheden til tredjepart, som er nødvendige for at tredjepart kan verificere Virksomheden. Virksomheden vil altid blive oplyst om, hvilke oplysninger der videregives ved tilvalg af en tjeneste.

3.3 Fravælgelse af digitale tjenester og præinstallerede services

Virksomheden kan frit fravælge tjenester i e-Boks. Dette gøres ved at slette den digitale tjeneste/service i opsætningen. Når Virksomheden fravælger en digital tjeneste/service, betyder det ikke, at Virksomheden ikke længere har en brugerkonto hos den tredjepart, som leverer og administrerer tjenesten, og denne tredjepart kan fortsat have oplysninger registreret om Virksomheden. For at slette Virksomhedens bruger og/eller Virksomhedens oplysninger hos tredjepart, skal Virksomheden derfor rette henvendelse direkte til den pågældende tredjepart. Sletning hos tredjepart er ikke e-Boks’ ansvar.

4. e-Boks Mobil

4.1 Anvendelsesområde

e-Boks giver Virksomheden mulighed for at tilgå e-Boks Mobil via e-Boks App’en (herefter "App’en”). Ikke alle funktioner fra e-Boks kan udføres i App’en. For disse funktioner skal Virksomheden logge på e-Boks i en browser. På App’en kan Virksomheden blandt andet:

a. læse og administrere Meddelelser,
b. gemme billeder fra kamera eller billedarkiv,
c. til- og afmelde afsendere af post,
d. redigere brugerprofil med e-mail og mobilnummer,
e. samt betale regninger.

4.2 Brugsretten

Virksomheden får en ikke-eksklusiv og uoverdragelig ret til at bruge App'en på enhver smartphone eller tablet (iOS, Android eller Windows) Virksomheden ejer eller kontrollerer, inden for rammerne af disse vilkår og den danske ophavsretslovgivning. Virksomheden må ikke distribuere App'en eller gøre den tilgængelig over et netværk. Virksomheden må ikke udleje, lease, udlåne, sub-licensere eller sælge App’en. Virksomheden må ikke søge at udlede sourcekoden, modificere, eller skabe afledte værker (derivater) af App’en. Enhver overtrædelse af disse anvendelsesvilkår og/eller overtrædelse af den danske ophavsretslovgivning vil automatisk ophæve Virksomhedens ret til at anvende App'en i henhold til disse anvendelsesvilkår. Ud over at ophæve Virksomhedens ret til at anvende App'en, kan enhver overtrædelse af disse anvendelsesvilkår og/eller overtrædelse af den danske ophavsretslovgivning medføre retlige skridt imod Virksomheden. e-Boks kan til enhver tid tilbagekalde eller ændre Virksomhedens ret til at anvende App'en i henhold til disse anvendelsesvilkår.

4.3 Misbrug

Hvis Virksomheden får mistanke om at Virksomhedens adgangskode eller aktiveringskode til mobiladgangen er kommet til andres kendskab, skal Virksomheden straks ændre koderne. Adgangskode og aktiveringskode findes i din digitale postkasse hos e-Boks under indstillinger.

4.4 Biometrisk autorisation

Virksomhedens medarbejdere mv. kan benytte sig af biometrisk autorisation, som f.eks. touch-id eller face-id, til at logge på App’en. Det kræver, at virksomheden accepterer, at enhedens mulighed for at låse op med biometrisk autorisation bliver knyttet til virksomhedens brugerprofil i App’en. Virksomheden kan kun tilknytte enhedens registrerede biometri til én brugerprofil i App’en. Andre kan misbruge App’en, hvis de har adgang til administration af biometrisk autorisation på enheden. Virksomheden skal derfor sikre, at Virksomheden alene har aktiveret egen biometri som adgangskode. Brug kun biometrisk autorisation på enheder, som Virksomheden har adgang til og aldrig på jailbreakede enheder. Har Virksomheden overtaget enheden fra en anden, skal Virksomheden først slette den gemte biometri, inden Virksomheden aktiverer sit eget. Overdrager Virksomheden sin enhed til en anden, skal virksomheden først slette Virksomhedens brugerprofil i App’en.

4.5 Ophør af biometrisk autorisation

Virksomheden kan ophøre med at bruge biometrisk autorisation til at logge på App’en, hvis virksomheden:

a. fjerner sin brugerprofil fra listen med aktiverede brugere i App’en,
b. logger på App’en og deaktiver den valgte biometriske autorisation under Indstillinger, eller
c. sletter App’en fra enheden.

4.6 Mistet mobil-enhed

Mistes den mobile enhed, skal Virksomheden snarest muligt generere en ny aktiveringskode og/eller adgangskode i Virksomhedens digitale postkasse hos e-Boks.

4.7 Spærring af mobiladgang

e-Boks forbeholder sig ret til at spærre mobiladgang af sikkerhedshensyn ved mistanke om misbrug. Bliver mobiladgangen spærret, kan Virksomheden kontakte e-Boks.

5. Brugersupport

e-Boks Brugersupport giver Virksomheden adgang til at kommunikere med et support-team, som yder assistance i forbindelse med brug af e-Boks´ løsninger.

5.1. Indsendelse af personoplysninger

Det er Virksomhedens ansvar udelukkende at indtaste personoplysninger i de til formålet udformede felter i brugersupporten. Angives personoplysninger, som f.eks. cpr-nummer, i emne- eller beskrivelsesfeltet samt i chat-funktionen vil henvendelsen automatisk blive slettet, og henvendelsen vil ikke blive behandlet.

5.2. Mistanke om misbrug

Hvis Virksomheden bliver opmærksom på eller får mistanke om uregelmæssigheder eller misbrug af adgangen til e-Boks Brugersupport, skal Virksomheden straks skifte adgangskode samt underrette e-Boks.

6. Vilkår for behandling af personoplysninger

Vilkårene fastlægger rettigheder og forpligtelser for henholdsvis Virksomheden som dataansvarlig og e-Boks som databehandler, hvor Virksomheden benytter e-Boks’ ydelser, herunder den digitale postkasse samt arkivløsningen.

Ved "personoplysninger" forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar, fysisk person, jfr. artikel 4(1) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger mv. (”Databeskyttelsesforordningen”).

6.1 Omfang og formål

e-Boks behandler alene personoplysninger til formål, som er nødvendige for at e-Boks kan stille e-Boks’ ydelser til rådighed for Virksomheden, herunder at Virksomheden kan benytte en digital postkasse samt arkivsystem.

6.2 Behandlingsaktiviteter

e-Boks’ behandling af personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige (Virksomheden) i forbindelse med levering af ydelser omfatter bl.a.

 • Indsamling
 • Registrering
 • Systematisering
 • Opbevaring
 • Sletning
 • Videregivelse

Yderligere indgår oplysningerne i generel statistik for brug og anvendelse af e-Boks’ ydelser.

6.3 Kategorier af persondata samt de registrerede

6.3.1 Kategorier af personoplysninger

Indholdet i meddelelser og dokumenter som overdrages til e-Boks, enten af en afsender til placering i Virksomhedens digitale postkasse eller af Virksomheden til opbevaring i Virksomhedens arkivsystem hos e-Boks, er bestemt af afsender eller Virksomheden. Meddelelser og dokumenter indeholder dermed fritekst, som ikke er bestemt af e-Boks, og som kan indeholde en lang række personoplysninger.

e-Boks’ behandling kan dermed bl.a. omfatte følgende typer af personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger (bl.a. navn, adresse, IP-adresse, telefonnummer, e-mail adresse, forsendelses-ID, meddelelses-ID, transaktions-ID, transaktionsdata, logdata, metadata for modtagelse og afsendelse af post, DPID-numre, RID-numre, UUID-nummer)
 • Fritekst i meddelelser
 • Strafbare forhold
 • CPR-nummer.
 • Racemæssig eller etnisk baggrund
 • Politisk overbevisning
 • Religiøs overbevisning
 • Filosofisk overbevisning
 • Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
 • Helbredsoplysninger, herunder genetiske og biometriske data
 • Seksuelle forhold.

6.3.2 Kategorier af registrerede personer

Ligesom indholdet af meddelelser og dokumenter er de kategorier af registrerede personer, som e-Boks behandler personoplysninger om, bestemt af Virksomheden eller afsenderen. De registrerede personer kan således udgøre en række kategorier, herunder ansatte, tidligere ansatte, ansøgere, kunder, medlemmer, ejere mv., eller andre som måtte blive nævnt i indholdet af dokumenter og meddelelser (friteksten).

6.3.3 Varigheden af behandlingen

Varigheden af behandlingen af personoplysninger bestemmes af Virksomheden. Læs mere herom under punkt. 2.4.2.

6.4 Virksomhedens instruks

e-Boks behandler alene de overførte personoplysninger på baggrund af Virksomhedens instruks, medmindre behandlingen påkræves i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, i hvilket tilfælde e-Boks underretter Virksomheden om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.

I henhold til disse vilkår består Virksomhedens instruks i at behandle og opbevare de personoplysninger, som Virksomheden overfører eller modtager i e-Boks’ system. I relation til indholdet i den kommercielle visningsklient består Virksomhedens instruks alene i visning af post fra offentlige afsendere. Der henvises iøvrigt til Bekendtgørelse af lov om Digital Post fra offentlige afsendere.

Anser e-Boks en konkret instruks for at være i strid med gældende persondatalovgivning, vil e-Boks give Virksomheden besked herom.

6.5 Virksomhedens ansvar som dataansvarlig

Virksomheden bestemmer, hvilke personoplysninger som denne ønsker, at e-Boks behandler. Virksomheden indestår derfor for, at formålet med behandlingen af personoplysningerne er lovligt og sagligt, og at der ikke behandles flere personoplysninger hos e-Boks, end nødvendigt i henhold til formålet. Det er Virksomhedens ansvar, at der på tidspunktet hvor personoplysningerne overføres til e-Boks eksisterer et gyldigt behandlingsgrundlag, herunder at et eventuelt indhentet samtykke er udtrykkeligt, frivilligt, utvetydigt og informeret.

Virksomheden indestår endvidere for, at de registrerede personer, som personoplysningerne vedrører, har fået tilstrækkelig information vedrørende behandlingen af personoplysningerne.

Enhver instruks eller ændring i instruks vedrørende behandling af personoplysninger i henhold til disse vilkår skal forelægges e-Boks.

Virksomheden er forpligtet til at orientere e-Boks, såfremt der sker ændringer i lovligheden af formålet, behandlingsgrundlaget, Virksomhedens instruks m.v., herunder men ikke begrænset til ændringer i de kategorier/typer af personoplysninger og registrerede personer, som e-Boks skal behandle på vegne af Virksomheden i henhold til disse vilkår.

6.6 Behandlingssikkerhed

e-Boks’ behandling af personoplysninger på vegne af Virksomheden kan omfatte en større mængde personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9 om ”særlige kategorier af personoplysninger, hvorfor e-Boks er forpligtet til at sikre et ”højt” sikkerhedsniveau.

6.7 Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

e-Boks træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder sådanne yderligere foranstaltninger, som måtte være nødvendige, mod at personoplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelseslovgivningen.

De tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omfatter bl.a.

 • Fysiske sikringsforanstaltninger til sikring af lokaliteter mod uvedkommendes adgang til personoplysninger
 • Tekniske og organisatoriske foranstaltninger og procedurer for at sikre, at adgangen til personoplysninger er begrænset til personale med arbejdsrelaterede behov
 • Teknologier til sikker identifikation, autentifikation og autorisation.
 • Foranstaltninger til kryptering af personoplysninger

6.8 Fortrolighed

e-Boks sikrer, at de medarbejdere, der er involveret i at behandle personoplysningerne, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt lovbestemt tavshedspligt.

6.9 Sikkerhedsbrud

I forbindelse med brud samt mistanke om brud på databeskyttelseslovgivningen i forbindelse med behandlingen af personoplysningerne underretter e-Boks Virksomheden, og, efter anmodning fra Virksomheden, bistår Virksomheden i forhold til afklaring heraf, herunder om arten af det konstaterede sikkerhedsbrud og om muligt (a) hvilke kategorier af personer (registrerede), som er omfattet samt det omtrentlige antal, (b) de sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden, og(c) kategorier af personoplysninger og omtrentlige antal registreringer af personoplysninger, samt hvilke foranstaltninger e-Boks har truffet i anledning af det konstaterede sikkerhedsbrud. Yderligere udredning af sikkerhedsbrud sker for Virksomhedens regning. Såfremt e-Boks skal bistå Virksomheden yderligere med orientering af tredjeparter, som eksempelvis Datatilsynet eller registrerede i forbindelse med sikkerhedsbruddet, afholder Virksomheden e-Boks’ omkostninger forbundet hermed.

6.10 Mulighed for udlevering af dokumentation samt revision

Virksomheden kan anmode e-Boks om at redegøre for og/eller dokumentere at e-Boks opfylder kravene i Databeskyttelsesforordningen, herunder at e-Boks har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. e-Boks’ omkostninger i forbindelse med en sådan anmodning afholdes af Virksomheden.

Efter Virksomhedens anmodning giver e-Boks efter nærmere aftale, med minimum 9 måneders varsel og for Virksomhedens regning yderligere mulighed for og bidrager til en årlig revision, herunder inspektion, der foretages af Virksomheden eller en anden revisor, som er bemyndiget af Virksomheden. Virksomheden skal med anmodningen om revision medsende en detaljeret revisionsplan indeholdende omfang, varighed, formål samt foreslået startdato for revisionen. e-Boks kan om nødvendigt kræve sikkerhedsstillelse for udgifterne forbundet med revision.

Hvor Virksomheden anvender tredjepart til revision, indestår Virksomheden for, at tredjeparten accepterer og overholder e-Boks’ krav til sikkerhed og fortrolighed. Virksomheden kan ikke anvende tredjepart uden e-Boks’ forudgående godkendelse. e-Boks må alene nægte godkendelse af saglige årsager, herunder men ikke begrænset til, at tredjeparten er en konkurrent.

6.11 Indsigelser imod behandling m.m.

e-Boks skal under hensyntagen til behandlingens karakter, og ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så vidt muligt bistå Virksomheden med opfyldelsen af Virksomhedens forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder efter Databeskyttelsesforordningens kapitel III. Virksomheden skal godtgøre e-Boks’ omkostninger i forbindelse hermed.

e-Boks skal i rimeligt omfang og for Virksomhedens regning bistå Virksomheden med at sikre overholdelse af forpligtelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for e-Boks.

6.12 Overladelse af personoplysninger til leverandører (underdatabehandlere)

e-Boks benytter leverandører til at drive e-Boks løsningen, og overlader derfor Virksomhedens personoplysninger til KMD, CVR. nr. 26911745, Lautrupparken 40, 2750 Ballerup, Stratu ApS, CVR. nr. 42543039, Lautruphøj 5 - 7, 2750 Ballerup og til e-Boks' koncernforbundne selskaber.

6.12.1 Ændringer i brugen af underdatabehandlere

e-Boks underretter skriftligt Virksomheden, såfremt e-Boks planlægger at foretage ændringer i brug af leverandører (underdatabehandlere). Virksomheden har herefter mulighed for at fremsætte indsigelser hurtigst muligt og senest 30 kalenderdage efter modtagelse af meddelelse fra e-Boks. Virksomheden kan alene gøre indsigelse, såfremt Virksomheden har rimelige og konkrete årsager hertil.

Såfremt Virksomheden afgiver en rimelig og konkret indsigelse mod anvendelse af underdatabehandlere indenfor den anførte frist, er e-Boks forpligtet til at tage denne i betragtning i overensstemmelse med det følgende. e-Boks kan således vælge af foretage eventuelle ændringer til afhjælpning af Virksomhedens indsigelser. Såfremt e-Boks vælger ikke at foretaget afhjælpning, eller såfremt e-Boks ikke er i stand til at foretage afhjælpning indenfor en rimelig frist, er Virksomheden berettiget til at ophøre med at benytte e-Boks ydelser, herunder den digitale postkasse samt arkivløsning, samt anmode om at få udleveret og/eller slettet personoplysningerne.

e-Boks opbevarer udelukkende personoplysninger inden for EU’s grænser.

e-Boks sikrer inden overladelse af personoplysninger til en leverandør/underdatabehandler, at der indgås en skriftlig databehandleraftale, der lever op til Databeskyttelsesforordningens krav. Hvis underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, er e-Boks fuldt ansvarlig over Virksomheden for opfyldelsen af underdatabehandlerens forpligtelser.

7. Kommerciel visningsklient

e-Boks giver dig adgang til digital post fra offentlige afsendere. Din digitale post fra det offentlige kan ligeledes tilgås fra de offentlige visningsklienter (virk.dk) som alternativ/supplement til e-Boks.

7.1 Autentifikation af slutbrugere

En slutbruger autentificeres ved at logge på e-Boks via NemLog-In.

7.2 Ændring af Slutbrugervilkår

Ændrede brugervilkår for visningsklienten varsles minimum en (1) måned før ændringerne træder i kraft.

7.3 Opsigelsesvarsel

Opsigelse af slutbrugere af visningsklienten sker med et varsel på minimum en (1) måned.

Version 2.1 - 2024/01